abidin dinonun hayatı ve eserleri hakkında bilgi

 

 

ABİDİN DİNO

(d.1913), ressam ve yazar, istanbul Robert Kolej­deki eğitimin yarıda bırakarak resim alanında kendini yetiştir­meye başladı, ilk çalışmaları Fikret Adil’in yönettiği Artist dergisinde yayımlandı. Birçok dergi ve gazetede karikatür ve yazılan yayımlanan Dino, aynı dönemde Nazım Hikmet’in Sesi­ni Kaybeden Şehir ve Bir Ölü Evi adlı kitaplarının kapaklarını resimledi (1932). Türkiye’ye ge­len Sovyet sinemacısı Yutkeviç’in daveti üzerine Leningrad’a gitti (1934); burada sinema de­koratörlüğü eğitimi gördü. 1937’de Paris’e gitti. Küllük, Ses, Yeni Adam, Servet-i Fünun ve Yeni Edebiyat dergilerinde toplumcu gerçekçi görüşlerini yansıttı. Kurucularından olduğu D Grubu’ndan ayrılarak 1939’da genç ressamlarla Liman Grubu’nu kurdu. 194l’de siyasal neden­lerle Adana’ya sürüldü, uzun süre burada yaşadı. 1944’de yayım­ladığı Kel adlı tiyatro oyunu ya­saklanıp toplatıldı.   195l’de Tür­kiye’den ayrılıp Paris’e yerleşti. Yurt dışında da tanınan Dino, karma sergilere katıldı, kişisel sergiler açtı. Türkiye’de de ser­giler açan Abidin Dino, bu sergilerinde tek bir konuyu bir çok tabloda birden işledi. İşkence, Adalar, Atom Korkusu dizileri bu türden dizilerdir. Belgesel film dalında da çalışmaları olan sa­natçının 1966’da yaptığı Gol adlı belgeseli Flaherty ödülü nü aldı.

 Başlıca eserleri:

Resim:

  • Esrarkeşler Dizisi (1931-1932).
  • ikinci Dünya Savaşı Dizisi (1952),
  • işkence Konulu Resim­ler (1955),
  • Adalar Konulu Re­simler (1964-1965),
  • Dört Kent (1980), Dağ-Deniz (1980),

Oyun:

  • Kel (1941),
  • Verese (1947)

Senaryo:

  • Çingeneler (1950).

Film:

  • Gol (1966).

Kaynak:Büyük Ansiklopedi-MİLLİYET YAYINLARI 1991