19 mayıs 1919’dan 29 ekim 1923’e kadar atatürk’ün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi

19 Mayıs 1919’dan 29 Ekim 1923’e kadar Atatürk’ün yaptığı çalışmalar

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması.
• 8 Temmuz 1919 Mustafa Kemal’in III. Ordu Müfettişliğinden ve askerlikten çekilmesi.
23 Temmuz 1919 Mustafa Kemalin Erzurum kongresine Başkan seçilmesi.
4 Eylül 1919 Mustafa Kemal’in Sivas kongresine Başkan seçilmesi.
• 11 Eylül 1919 Mustafa Kemal’in Anadolu ve Rumeli Müdafaa! Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi Başkanlığına seçilmesi.
• 7 Kasım 1919 Mustafa Kemal’in Erzurum’dan Milletvekili seçilmesi.
• 27 Aralık 1919 Mustafa Kemal’in Heyeti Temsiliye ile birlikte Ankara’ya gelmesi.
23 Nisan 1920 Mustafa Kemal’in Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisini açması. (24 nisanda Meclise Başkan seçilmiştir.)
11 Mayıs 1920 Mustafa Kemal’in İstanbul hükümetince ölüm cezasına çarptırılması. (Bu karar 24 mayıs 1920’de Padişah tarafından onanmıştır.)
10 Mayıs 1921 Mustafa Kemal tarafından B.M. Meclisinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa! Hukuk Gru¬bunun kurulması ve kendisinin Grup Başkanlığına seçilmesi.
• 5 Ağustos 1921 Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal’e Başkomutanlık görevinin verilmesi.
23 Ağustos 1921 Mustafa Kemal’in idaresinde Sakarya Meydan savaşının başlaması.
19 Eylül 1921 Mustafa Kemal’e Büyük Millet Meclisi tarafından Müşirlik (Mareşallik) rütbesinin ve Gazi sanının verilmesi.
26 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal’in Kocatepe’den Büyük Taarruzu İdareye başlaması.
30 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal’in Başkomutanlık Meydan Savaşını kazanması.
• 10 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’e girişi.
• 1 Kasım 1922 Büyük Millet Meclisinin saltanatın kaldırılmasına karar vermesi.
• 14 Ocak 1923 Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanımın İzmir’de ölümü.
• 29 Ocak 1923 Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’de Lâtife Hanımla evlenmesi.
• 17 Şubat 1923 Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’de ilk Türkiye iktisat Kongresini açması.
8 Nisan 1923 Gazi Mustafa Kemal’in 9 umdeyi ilân etmesi.
9 Ağustos 1923 Gazi Mustafa Kemalin Halk Partisini kurması.
11 Ağustos 1923 Gazi Mustafa Kemal’in ikinci Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmesi.
29 Ekim 1923 Gazi Mustafa Kemal’in Türkiye Cumhurbaşkanlığına ilk defa seçilmesi.

kaynak:Cumhuriyet Ansiklopedisi-1968 ARKIN KİTAPEVİ